יאהו מבקשת מבית משפט אמריקאי לקבוע כי אינה נתונה למרותו של החוק הצרפתי

WhatsApp chat
Send this to a friend