לאחר 3 שבועות מנהל המכירות של מקאפי ישראל עדיין לא הוחזר לתפקיד

לאחר 3 שבועות מנהל המכירות של מקאפי ישראל עדיין לא הוחזר לתפקיד