מיאו חתולה ומיץ שפיץ הגיעו לפשרה

מיאו חתולה ומיץ שפיץ הגיעו לפשרה