פרסומה של לשון משמיצה, מאשימה, המלהגת דברי בלע,  קלס, כזב וההאשמות חסרות הבסיס, זו בדרך כלל הסיבה המרכזית לתחילת הליכים משפטיים בין המפרסם לנפגע.
פרסום לשון הרע או כל פרסום פוגע יכול להיעשות בעל פה, בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. עם התפתחות הטכנולוגיה, המחשב, האינטרנט והתקשורת האלחוטית, פרסומים פוגענים מוצאים דרכם באופן אלקטרוני וממוחשב.

צרו קשר עם עורך דין ללשון הרע